Rup halin ( about me)

Ảnh của tôi
Dalam tanâh Yuen hu anâk Cam saong nagar Cam

Sang/Home

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Một số điểm khác nhau về văn hóa Chăm An Giang và Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận

Người Chăm An Giang
- Cư trú ở vùng đồng bằng do phù sa màu mỡ bời đắp, ven sông, kênh rạch, palay trải dài theo cù lao hoặc mé sông.
- Khí hậu ôn hòa, sông nước kênh rạch bao phủ, bị ảnh hưởng mùa lũ trong năm.
- ngôn ngữ, chữ viết: phương ngữ có chiều hướng biến đổi. chỉ giống nhau khoảng 70%. chữ viết Arập qua biến thể chữ Mả Lai được dùng phổ biến.
- Nhà sàn cao 3-4m cách mặt đất, theo mực nước lũ.
- Lễ Rammadan cả tín đồ lẫn chức việc ăn chay một tháng.
- Sau khi chết thường đem chôn ngay.
- Theo phụ hệ. Hôn lễ phụ thuộc nhiều vào gia đình quyết định và có vai trò của ông bà mối. không theo mùa cưới nhất định mà bất cứ dịp nào thuận tiện.
Người Chăm Nam Trung Bộ
- cư trú ở các rìa đồi, dãy núi, palay quần tụ dạng hình tròn.
- Khí hậu khô khan, ít mưa, nguồn nước hạn chế.
- Nhà trệt hoặc nhà sàn thấp.
- Tín đồ ăn chay ba ngày, chức việc ăn chay cả tháng.
- Sau khi chết, quấn lại để thiêu, nghi lễ phức tạp hơn.
- theo mẫu hệ, lễ cưới thường được tổ chức chính thức bên nhà gái, vào những thời điểm thuận lợi và tốt lành nhất định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét