Rup halin ( about me)

Ảnh của tôi
Dalam tanâh Yuen hu anâk Cam saong nagar Cam

Sang/Home

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Ra-mbah di plei Kur by Putra Champa
Ra-mbah di plei Kur
Radaoh : Putra Champa
Ra-panâh : Tuan Yusuf
Phlieng: Yuen

Adei saai thuh hatai
Tal zaman haru
Mabuk oh sabai
Adei saai plei Kur
Hey ha sa bangsa ha sa ugama
Doak rabah siksa

Thuh hatai di dun-ya
Hey cahya mata
Anak Cam paranam
Manei aia mata
Hey satian rabau thun sa thun tal ye thun
Thuh hatai jieng bian

Hey tian, anait ralo hai
Adei saai thuh hatai drei hu kalau
Cam déh, drei hu marasa
Ek lapa di dun-ya iew Po thuh Ha Sa

Drei daong hai lakau doa
Po Ha Sa nyu talet bala
Jieng santusa
Satian sa bangsa
Satian pak déh, tuan tuan yang soleh

Adei saai sabai
Hu mai taom labik ini
Malam dan harei
Lapei dun haji
Daok di mala awan
Tuk ini phaot phaot kan
Hey dom dom Islam

Lakau hu amal
Hey saai satian
Khaom wiak ngap pakar siam
Luei juai sambahyang
Zaman ini kan har
U hara huoc caga
Bala hey satian

  • Dịch từ(translation of the word) ;
-         Thuh hatai (CD) = Raw ri(Pr): Buồn (V), sad (E)
-         Zaman( Ar): Thời đại (V), epoch (E)
-         Haru (CD): Xui xẻo(V), Bad luck (E)
-         Ugama= Agama: tô giáo (V), religion (E)
-         Siksa: Khổ cực (V), wretchedness (E)
-         Dun-ya (Ar): Thế gian (V), the world (E)
-         Bian : Đã từng (V), experience ( doing smth) (E)
-         Doa (Malay): cầu nguyện(V), prayer (E)
-         Talet: xóa bỏ, bỏ đi (V), remove(E)
-         Bala: thiên tai (V), Disaster (E)
-         Santusa (Ar): sự toàn vẹn tốt đẹp ( trong Islam)(V), integrity ( in Islam) (E)
-         Yang (Malay)= kung ( Cam) ; mà (V), that 9E)
-         Soleh (Ar): người có đức tính tốt (V), a good virtue (E)
-         Haji (Ar): nghi lễ hành hương đến thánh địa Makah (Arabsaudi) của Isalam (V), pilgrim to Mecca (E)
-         Amal (Ar): công đức (trong Islam)(V), charity (in Islam)(E)
-         Sambahyang (Malay): hành lễ (V), prayer (E)
-         Kan (CD)= kathaot (Pr): nghèo (V), poor (E).
-         * Ghi chú :
-         Ar : tiếng Arab, Arabic
-         Malay : tiếng Malaysia, Malaysian
-         CD: tiếng Chăm Châu đốc, Cham Chau Doc language
-         Pr: tiếng Chăm Pandurangga, Cham Pandurangga language
-         V: tiếng Việt Nam, Vietnamese
-         E: tiếng Anh, English


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét