Rup halin ( about me)

Ảnh của tôi
Dalam tanâh Yuen hu anâk Cam saong nagar Cam

Sang/Home

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Adaoh Cam oleh Arisamad

Maaf brei saai
                   Ranam saai nao adei ley                        Sa urang anâk séh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét