Rup halin ( about me)

Ảnh của tôi
Dalam tanâh Yuen hu anâk Cam saong nagar Cam

Sang/Home

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Ikak Tian Ka Anâk Nao Bac

                           Bhum adei

  Lyric:

Mai raweng palei adei hai saai
Juai mboh kathaot blaoh wer adei
Dua urang (sa) pajéh pajieng mai
Juai nâh rabha ka calah tung hatai
Ke ken cek kraong glai. Min ken di tian saai
Tambuak takai mai ka adei buei hai
Mboh mbaok mbluak di jién padai
Saai taom adei ndom klao cheh chai...

--Nước "Tanâh Gur", em hứng đội đợi anh
--Uống đi anh, cho mát lòng nhé
--Trái dưa ngọt, em hái dành đợi anh
--Với bao tình, người ei, khối tình em
--Xin mời ăn để cho thắm ngọt bờ môi
--Để trên đường tới lui sao này
--Và còn vườn khoai tinh chanh
--Nếu anh ưa thì luộc cho anh ăn!

Juai wer palei adei wey saai
Juai mboh mada wer kathaot rah mai
Sang kathaot oh hu jién padai
Min yut cuai - adei khik klaoh hatai
Juai mboh adei rambah, saai blek mbaok sa gah
Duis sak lo tian adei daok tawak
Cham-Bini taom gep juai talah
Dua urang drei kajap karo suan atah!

--Anh ơi sang làng em chei
--Đừng thấy em quá nghèo mà quên
--Đã sinh ra ta cùng 1 dòng Cham
--Chớ chia phân cho lòng đau lòng
--Không khó bởi biển núi, nhưng khó bởi lòng ta
--Nhớ ghé thăm cho đời còn vui
--Tủi thân em lắm bạn tình ơi
--Anh tới bên em quên hết cả đời buồn...

Aia Tanâh gur, adei ndua padeng caik cang
Manyum baik saai, ka mat tung -e- tian
Temkai yamân, yamân mbluak saradang
Pieh cang saai, liwik liwik harei rup liwang
Mbeng baik, mbeng baik ka hu yawa prân
Pieh harei hadei ngap jalan tagok trun
Cuah Patih abei bhong baoh rimbung
Mâyah saai takrâ, adei tuk ka saai mbeng!

--Xin anh đừng quên ngõ về làng em
--Đừng nới giàu bỏ nghèo xưa nay
--Với em không có tiền bạc, nhưng với anh em có 1 tấm lòng
--Em với đời nghèo khó, anh ngoảnh mặt làm ngơ
--Tủi thân em lắm bạn tình ơi

--"Cham-Bini" đôi mình nào xa
--Hãy tới bên nhau chung bước mộng đường dài...
(2x)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét